Kranbilscentralen i Västerås

ENTREPRENAD

Från stenspräckning till dränering 

Grävmaskin

Tillsammans med våra partners erbjuder vi mark- och schaktarbeten, såsom  plattsättning, stenspräckning, dränering och utgrävning. Genom att använda en kranbil i uppdraget har vi möjlighet att utföra arbeten även på de mest svåråtkomliga platserna genom att lyfta utrustning över häckar, hus och murar.Vi erbjuder även transport av byggmaterial (big bags), grus och jord etc.

 

Vi underlättar

för ditt projekt.Våra tjänster Grip och skopa – underlättar anläggnings- och trädgårdsarbeten.

- Dränering:

Installation av dräneringssystem för att hantera överskottsvatten.

- Gjutning av plint för staket:

Gjutning av betongfundament för staket.

- Rensning av träd och grenar:

Borttagning av träd och grenar för säkerhets- eller underhållssyften.

-Transport av jord, sand, material etc. 

Vi tar hand om avfall, material och big bags. 

- Kabelschakt:

Grävning och installation av kablar i marken.

- Etablering av rör:

Installation och anslutning av rörledningar för olika ändamål.

- Asfaltsjustering:

Justering och reparation av asfaltbeläggning.

- Plattläggning:

Jämna och förbereda marken för att lägga plattor eller stenar.


Vägarbete med kranbil

Etablering av rör 

Att lägga rör längs vägar är en uppgift som kräver precision,  och säkerhet. Med kranbil och någon a våra erfarna chaufförer, kan vi säkerställa att varje rör placeras exakt där det ska vara, med minimal påverkan på den omgivande miljön och det befintliga vägnätet. Vi tar hand om de tilstånd som krävs. 

Byggande sträcker sig från rötter till toppar-

Vi levererar markarbeten och tjänster som tar projektet längre. 

Vi rensar upp 

Träd och grenhantering: Vi kan hjälpa till med att ta ner stora träd eller hantera stora grenar i urbana och svårtillgängliga områden.
Hitta till oss 

Kontakta oss 

 
 
 
 
 
unsplash