Kranbilscentralen i Västerås

Kranbilar för alla ändamål

Vi har kranbilar för alla typer av projekt, oavsett storlek.

Våra kranbilar har en kapacitet från 1,5 till 135 tonmeter.


Vi har utrustning som glassug, sloda, grip, jibb, personkorg, pallgaffel, båtstöttor och mycket mer. Läs mer om vår utrustning 

Tjänster med kranbil 

Maskintransport med kranbil
Lyft och etablering med kranbil
  • Lastning och lossning av tunga gods: Inkluderar allt från byggmaterial till tunga maskiner.
  • Transport av tunga och skrymmande föremål: Våra fordon kan flytta objekt som inte ryms i en vanlig lastbil, såsom stora behållare eller konstruktionsmaterial.
  • Montering och demontage: Uppsättning av konstruktioner såsom stålstommar, husmontage, och reklamskyltar.
  • Träd och grenhantering: Vi kan hjälpa till med att ta ner stora träd eller hantera stora grenar i urbana och svårtillgängliga områden.
  • Räddningstjänster: Lyfttjänster vid restvärdesbärgning, då vi använder kranbil för att ta hand om godset. Vi har även terrängfordon som löser både bärgning och transport i svår terräng. 
  • Assistera vid bygg- och konstruktionsprojekt: Lyft och placering av byggmaterial på önskad plats på byggarbetsplatser.
  • Installation av glasfasader och fönster: För både låga och höga byggnader, där våra fordon kan lyfta stora och små glaspaneler till önskad höjd.
  • Bryggarbete och hantering av båtar: Våra kranbilar finns tillhands för lyfta båtar ur och i vatten samt vid reparationer och underhåll av bryggor och kajer.
  • Specialtransporter: Inkluderar säker transport av konstverk, antikviteter, eller andra ömtåliga/värdefulla föremål
  • Mark och anläggning: Inte nog med att vi kommer med en maskin för trädgårdsarbete, grävtjänster och plattsättning, så har vi även möjlighet att placera maskinen vart som helst. 

Kranbilstjänster som gör dina projekt lättare

-oavsett storlek 

Vacuumlyft fönsterbyte
Kranbil med personkorg
Kranbil med skopa


Vi är utrustade med en rad specialiserade verktyg och utrustning som möjliggör en mängd olika tjänster för alla ändamål.


Takborste – Används främst för att effektivt rengöra och underhålla takytor genom att avlägsna snö, mossa, löv och annat skräp. Detta verktyg kan nå svårtillgängliga platser och säkerställer en skonsam men grundlig rengöring.


Personkorg – Tillåter säker transport och arbete för personal på höjder. Det är en oumbärlig utrustning för arbete som fönsterputsning, fasadarbeten och andra underhållsuppgifter på höga byggnader eller konstruktioner.


Pallgaffel – Används för att enkelt lyfta och transportera pallar med material. Detta underlättar snabb och effektiv hantering av byggmaterial, gods och andra tunga föremål.


Lyftok – Ett mångsidigt lyftredskap som kan användas för att säkert hantera och transportera en rad olika laster. Detta inkluderar allt från stora maskindelar till konstverk och andra känsliga föremål.


Glassug (panka) – Särskilt användbart för hantering och installation av stora glaspartier eller speglar. Det säkerställer en skonsam och säker hantering av känsliga material utan risk för skador.


Vinsch – Ett kraftfullt verktyg som ger extra kapacitet vid lyft, likt en mobilkran. 


Jibb – En förlängningsarm som ökar räckvidden och flexibiliteten för kranbilen, vilket gör det möjligt att lyfta laster över hinder eller till högre höjder.


Frontstödben – Ger nödvändig stabilitet och säkerhet för kranbilen under lyftet

samt gör det möjligt att lyfta optimalt runt hela kranbilen.


Sloda - Tillbehör för att förflytta rivningsmaterial, tegel, jord och annat material. Slodan finns även med självtömmande funktion.


Spridare - För spridning av lyftpunkter upp till 6 meter.


Takstolskrok - För säkra och snabba lyft av takstolar.


Gripskopa - För lyft och transport av grus & jord.


Lyftsax - För säkra och snabba lyft av skyddsbarriärer.


Liftdumper - Godkända containrar för lyft, för hantering av avfall.


Denna utrustning gör våra kranbilar till mångsidiga verktyg som kan utföra en rad olika uppgifter, från byggarbete och installationer till underhåll och specialtransporter. 


Kontakta oss för mer information eller för att boka ditt uppdrag, stort som litet.